Приближно 1 од 400 новородени деца кај нас е засегнато од барем 1 заболување од генетскиот скрининг Nova

Приближно 1 од 400 новородени деца кај нас е засегнато од барем 1 заболување од генетскиот скрининг Nova™.
Наследните заболувања кои ги опфаќа панелот Nova™ се внимателно избрани врз основа на нивната:
➡зачестеност меѓу населението,
➡оптоварувањето на семејствата или ➡здравствениот систем ако не се третираат на време и
➡тежината на болеста.
Погледнете ја нашата понуда: