Со сопствен биоинформативен софтвер се проценува ризикот за состојбите кои се тестираат co Nifty-Pro

Nifty™ Pro ја изолира cfDNA (cell-free DNA), од примерок на мајчината крв и спроведува секвенционирање на целиот геном со ниска покриеност користејќи NGS (Next Generation Sequencing) технологија за секвенционирање.
➡ Уникатните резултати од секој хромозом се анализираат и споредуваат со оптимална референтна контрола.
Податоците се анализираат со сопствен биоинформатички софтвер и се одредува, односно проценува ризик за состојбите кои се тестираат.

May be an image of one or more people and text that says 'NIFTYTM PRO JA и3oлиpa CfDNA (CELL-FREE DNA), oA npиmepoK Ha maл4иHaTa KPB NIFT NIFTYpro'