IVF - АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЈА

FertiPro

FertiPro

https://fertipro.com/ FertiPro N.V е еден од водечките производители на медиуми за клеточна култура и дијагностика за употреба во асистирани репродуктивни техники и дијагностицирање на машка неплодност од 1992 година. Производството се одвива во нивното контролирано лабораториско опкружување кое е класифицирано како GMP класа C. Асептичка обработка и стерилна филтрација се врши во околина од класа А. Дел од асептичката обработка се врши во најсовремени изолатори од класа А кои се целосно во согласност со GMP. Нивната лабораторија за производство е дел од главната зграда на компанијата. Административните сектори, секторите за пакување и испорака и истражување и развој се наоѓаат во втората зграда. Во јануари 2011 година беше инаугурирана трета зграда со лаборатории за производство и истражување и развој! Сите нивни комплети за дијагностика се означени со CE, врз основа на Европската директива за IVD's 98/79 / EC. Повеќето  медиуми се CE означени според Европската директива за медицински уреди 93/42 / ЕЕЗ.

FertiPro е сертифициран од ISO од 1999 година, во согласност со стандардите ISO9001 и ISO13485 (вклучувајќи CMDCAS).

Закажи консултација