Nifty® mono со 99% точност на резултатот

Nifty® mono е неинвазивен пренатален скрининг на единечни гени за тешки вродени болести  99% чувствителност на тестот  99% точност на

Пакет Nifty-Pro и Nifty Мono истовремено по цена од само 1.170 евра со можност за плаќање на рати

Сакате да знаете апсолутно сѐ? Искористете ја понудата за пакет Nifty™ Pro и Nifty® mono истовремено по цена од само