NIFTY Тест – испитува ризик за трисомии, полови хромозомски анеуплоидии и микроделеции

NIFTY Тестот освен што го испитува ризикот за Трисомии ги испитува и половите хромозомски анеуплоидии и микроделеции. Трисомии Трисомија е

Резултати од студијата за аутизам на Универзитетот Duke

Во 2017 година, беше започната иницијална студија со цел да се докаже дали третманот со папочна крв може да ги