Изберете ја комбинираната моќ на Nifty Pro и Nifty Mono

#NiftyPro: Вашиот сеопфатен чувар Nifty Pro ја менува играта во пренаталниот скрининг. Тој нуди: Широка покриеност за сите хромозомски нумерички

Матични клетки од млечни заби

Матичните клетки од млечните заби на Вашето дете може доживотно да му го заштитат здравјето. Матичните клетки за прв пат

Влијание на терапијата со крв од папочна врвца во 2020

За да го одбележи месецот за подигнување на свеста и почетокот на новата декада, Future Health Biobank разгледува како матичните