ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ

Era Test

Era Test

https://www.igenomix.com/

Igenomix моментално извршува два теста: генетски скрининг пред имплантација (PGS) и тестирање на производи за зачнување (POC).

Лабораторијата нуди и други услуги кои се испорачуваат на седиштето во Шпанија, вклучително и преимплантациска генетска дијагностика (PGD), анализа на ендометријална приемливост (ERA), генетски скрининг на носачи (CGT), тест за анеуплоидија на сперма (SAT) и неинвазивен пренатален тест (NACE) )

Нивниот прирачник за корисници обезбедува детали за контакт во лабораторијата, спецификации на барања за примерок, список на целосен тековен репертоар на тестови, методологија и време за добивање на резултат

Igenomix е посветена на обезбедување услуги со највисок квалитет во секое време за да обезбеди сигурност на пациентот и задоволство на клиентот. Нивната посветеност кон квалитетот е сумирана во нивната Политика на квалитет. Лабораторијата учествува во Шемите за надворешно оценување на квалитетот на Обединетото Кралство и работи кон постигнување акредитација за ISO 15189:2012.

Закажи консултација