IVF - АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЈА

Kitazato

Kitazato

www.kitazato-dibimed.com Китазато е една од водечките компании, на меѓународно ниво, во истражување, развој и производство на медицински и биотехнолошки производи за човечка репродукција. Еден од нивните најголеми придонеси во областа на репродукцијата е развојот на методот Cryotop®, систем кој ја популаризираше револуционерната техника на витрификација и обезбеди нејзина имплементација на глобално ниво. Во текот на последната деценија, бројни професионалци ја дадоа својата доверба во фантастичните резултати што ги нуди методот „Cryotop®“, што го прави неоспорен лидер на пазарот во витрификацијата на ооцитите и ембрионите, во сите состојби на нивен развој.

За разлика од другите брендови во овој сектор, Китазато целосно го разви своето интерно портфолио. Денес има над 550 препораки за игли со пункција на јајниците, катетри за трансфер на ембриони, пипети, опрема за витрификација и опрема за култивирање.

Закажи консултација