IVF - АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЈА

Vitrolife

Vitrolife

https://www.vitrolife.com/ Vitrolife е основана во Шведска во 1994 година, уште од самите почетоци на IVF областа. Оттогаш, тие станаа едни од лидерите на пазарот во рамките на полето на IVF.

Безбеден пристап до најновите знаења и технологии. Светот на Vitrolife е во постојани промени. Обезбедувањето пристап до најновите знаења и технологии е начин да останaт конкурентни. Нивната долга историја во оваа заедница, и како снабдувач на иновативни производи и истражувања создаде глобална мрежа на експерти, и внатрешно и надворешно.

Закажи консултација