Откријте го напредниот неинвазивен пренатален тест (NIFTY®) за скрининг на Даунов синдром

Откријте го напредниот неинвазивен пренатален тест (NIFTY®) за скрининг на Даунов синдром!

Зошто да изберете NIFTY®?
Традиционалните тестови имаат стапка на точност од 88%. NIFTY® нуди над 99% точност уште во 10-тата недела од бременоста!

Избегнувајте инвазивни процедури и намалете ги лажните негативни резултати!
NIFTY® помага во откривање на хромозомски абнормалности без инвазивни тестови, намалувајќи ги лажно негативните резултати.

Верувајте им на експертизата на Ginekalix Genetic Lab!
Под водство на нашите лекари, NIFTY® е погоден за напредна бременост, близнаци и случаи со висок ризик.

Како функционира NIFTY®? 🧪

1️⃣ Примерок од крв (10ml) се зема помеѓу 10-та и 24-та гестациска недела.
2️⃣ Нашата лабораторија врши ДНК тестирање, обезбедувајќи вредни сознанија за генетскиот профил на вашето бебе.
3️⃣ Добијте ги резултатите од NIFTY® веднаш.

Посетете ја https://ginekalikslab.mk/ за детали.

Прославете го раѓањето на секој нов живот со Ginekalix Genetic Lab!

May be an image of text